??????? ?????? ?????

مکالمه بین kami kits و سیمرغ

1 پیغام بازدید کنندگان

  1. هرکسی کو دور مان از اصل خویس /بازجوید روزگار وصل خویش
    استاد گرامی،آقای سبکبار غم از دست دادن پدر و طمع تلخ این مصیب وارد بر شما را تسلیت عرض نموده،وبرای آن مرحوم علو درجات را از یگانه بی همتا مسئلت می نمایم،امید که هرچه خاک ایشان است باقی عمر شریفتان شود
    شفقت (یاعلی)
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1